Cách xử lý bê tông bị rỗ
By admin

Cách xử lý bê tông bị rỗ

Sau khi đổ bê tông xây nhà, tôi thấy có những lỗ nhỏ khoảng 2-5 cm xuất hiện dày. Tôi phải xử lý như thế nào?

  • No Comments
  • Tháng Năm 29, 2023