Bạn đang lo lắng về giấy phép xây dựng.

Chúng tôi luôn bên cạnh để giải quyết nỗi lo đó. Chỉ cần quý khách gọi, đặt niềm tin, chúng tôi sẽ làm thay cho quý khách.

Một số thủ tục pháp lý để xin giấy phép xây dựng cho quý khách tham khảo:

http://tantienbinhduong.com/wp-content/uploads/2021/06/post-img-1.jpg

Bạn muốn xây dựng nhà ở dân dụng, biệt thự, ….Bạn cần biết các quy định về giấy phép xây dựng nhà ở 2022 để xây dựng hợp pháp và an toàn. Dưới đây là các thông tin cần thiết về hồ sơ, thủ tục và lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở 2022.

## Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở 2022

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở gồm:

– Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu quy định).
– Bản vẽ thiết kế bản vẽ kiến trúc và bản vẽ kết cấu công trình (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của chủ đầu tư).
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của chủ đầu tư).
– Giấy tờ liên quan đến việc bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đọc tiếp:  Cảnh Quan Sân Vườn

## Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở 2022

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở được thực hiện như sau:

– Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện nơi có công trình xây dựng.
– Bước 2: UBND cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBND cấp huyện trả biên nhận cho chủ đầu tư và thông báo thời gian trả kết quả. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, UBND cấp huyện trả lại hồ sơ cho chủ đầu tư và yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa.
– Bước 3: UBND cấp huyện tổ chức thẩm tra hồ sơ và trình UBND cùng cấp quyết định cấp giấy phép xây dựng hoặc từ chối cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định.
– Bước 4: UBND cấp huyện thông báo kết quả cho chủ đầu tư. Nếu được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng và nộp lệ phí. Nếu không được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư được biết lý do từ chối và có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

## Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở 2022

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở được tính theo công thức:

Lệ phí = Diện tích sàn công trình (m2) x Đơn giá lệ phí (đồng/m2)

Trong đó:

Đọc tiếp:  Hỗ Trợ 24x7

– Diện tích sàn công trình là tổng diện tích các tầng của công trình được tính từ mép ngoài của các bức tường bao quanh công trình.
– Đơn giá lệ phí là mức lệ phí áp dụng cho mỗi mét vuông diện tích sàn công trình. Đơn giá lệ phí được áp dụng theo từng loại công trình và từng khu vực.

Bạn có thể tham khảo bảng mức lệ phí áp dụng cho các loại công trình và các khu vực tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ về lệ phí cấp giấy phép xây dựng.