Mr. Phan Huu Hanh
By admin

Mr. Phan Huu Hanh

Tổng giám đốc, Kỹ sư xây dựng, kinh nghiệm trên 25 năm

 • No Comments
 • Tháng Năm 26, 2021
Mr. Nguyen Huu Loi
By admin

Mr. Nguyen Huu Loi

Kiến trúc sư trưởng, tốt nghiệp đại học kiến trúc TP. HCM, kinh nghiệm trên 20 năm

 • No Comments
 • Tháng Năm 26, 2021
Ms. Thai Thanh Thuy
By admin

Ms. Thai Thanh Thuy

Trưởng phòng thiết kế, kinh nghiệm trên 15 năm.

 • No Comments
 • Tháng Năm 26, 2021
Mr. Tran Duy Binh
By admin

Mr. Tran Duy Binh

Trưởng phòng Thi Công, hơn 21 năm kinh nghiệm

 • No Comments
 • Tháng Năm 25, 2021
Mr. Nguyen Van Vinh
By admin

Mr. Nguyen Van Vinh

Chủ huy trưởng, trên 20 năm kinh nghiệm xây dựng thi công.

 • No Comments
 • Tháng Năm 25, 2021
Mr. Huynh Thien Hung
By admin

Mr. Huynh Thien Hung

Giám sát công trình, kinh nghiệm trên 15 năm.

 • No Comments
 • Tháng Năm 25, 2021